Rotary International is een vereniging van vertegenwoordigers uit 

  • het zakenleven
  • de administratie
  • de vrije beroepen

Ze willen zich bewust

  • inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon.
  • in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen
  • alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

Rotary dient zich aan als een open, democratisch geleide wereldbeweging, die zich grootmoedig ten dienste stelt van de medemens, zonder enige berekening of bijbedoeling, omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken.