Rotary is ingedeeld in clubs, districten en zones. Er bestaat ook een centrale administratie (in Evanston, Illinois, V.S.) en zeven regionale kantoren (in Argentinië, Australië, Brazilië, Korea, India, Japan en Zwitserland). Groot-Brittannië en Ierland hebben een speciaal statuut en hebben een kantoor in Alcester (Engeland).

Rotary wordt geleid door

·de leden van de Centrale Raad (17 directors , de internationale voorzitter en de inkomende internationale voorzitter),

·de secretaris-generaal,

·de districtsgouverneurs en

·de voorzitter, de uittredende voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester van RIBI (Groot-Brittannië en Ierland).

Zij vertegenwoordigen Rotary International boven alle nationale belangen heen. Ze worden verkozen en benoemd volgens de procedures vastgelegd in het huishoudelijke reglement van Rotary.

Terwijl de internationale voorzitter de hoogste verantwoordelijke is van Rotary International, berust de administratieve leiding van RI bij de secretaris-generaal. Hij staat aan het hoofd van een team van 650 mensen, die werken op het hoofdkwartier van Rotary International, gelegen in een buitenwijk van Chicago (V.S.), Evanston, of in één van de regionale kantoren verspreid over de hele wereld.

Samen met de regionale kantoren en het RIBI-kantoor zorgt de hoofdzetel van Rotary International voor het administratieve beheer, ontvangt bijdragen en verslagen.